Muhasebe Programı - Akınsoft

MRP (İmalat Yönetimi)


MRP (Material Requirement Planning) dilimize Malzeme İhtiyaç Planlaması olarak geçmiş olan bir yöntem ismidir.
MRP yöntemi, ürün ağacı, stok mevcutları, satınalma sisteminde bulunan açık siparişler ve ana imalat planında üretim talimatlarını (tahminlerini de olabilir) hesaba katarak hangi malzemelere ne zaman ihtiyaç duyacağınızı hesaplar. Yapılan hesap zaman boyutuna sahiptir, bu özelliği ile ortaya satınalma ve tüm alt parçalar için bir üretim planı çıkartır.

Malzeme İhtiyaç Planlaması
    
Üretim reçetesi, üretim planını hazırlarken en büyük yardımcınız olacak. Reçete Liste kısmı ile programınız size neyi, ne miktarda satın almanız gerektiğini bildirecek ve siz onayladıktan sonra siparişe aktaracak. Belirlemiş olduğunuz bir fire oranı var ise veya stoklu çalışıyorsanız bunların üretime yansımasını görebilir, planlama üzerinde değişiklik yapabilir, planlama sonucunda oluşan yeni üretim miktarınızı görebilirsiniz. 

Ürün Ağacı ( Etkinliğinizin arttığını fark edeceksiniz...)

Üretiminizin yol haritası olarak düşüneceğiniz “Ürün Ağacı” ile en alt kademedeki hammadde tedariğinden üst kademedeki nihai ürün çıkışına kadar üretim sürecinizi hangi üründen ne kadar kullanıldı, hangi operasyon ve makine olarak ayrıntılarıyla görecek, etkinliğinizin arttığını farkedeceksiniz. 

Üretim Planlama
   Üretim sektöründe önemli üç faktör; işçilik, kullanılan malzeme ve makinelerin doğru bir üretim planı ile yapılandırılması gerekliliğidir. WOLVOX MRPII ile Malzeme İhtiyaç Planlaması ve Üretim Kaynakları Planlaması, üretim yapan işletmeler için sorun olmaktan çıkacak ve işletmeler hangi mamul, ne zaman, nasıl, nerede, kim tarafından, ne miktarda, hangi sürede ve hangi maliyetle üretilecek veya tedarik edilecek bilgilerine her an ulaşabilecekler. 

Üretim Emirleri ( Siparişleri zamanında teslim etme konusunda en büyük yardımcınız... )

   Üretim Emirleri kısımda, gelen siparişin miktarı ve müşterinizin istediği teslim tarihini girmeniz durumunda, üretime başlamanız gereken tarihi veya üretimin ne zaman tamamlanacağı bilgilerine rahatlıkla ulaşabileceksiniz. Böylece gelen siparişleri zamanında teslim etme konusunda en büyük yardımcınız olacak. 

Gantt Şeması ( Üretimin ne zaman biteceği bilgilerini tarih ve saat olarak görebileceksiniz...)

  Üretim aşamalarının mamülün makinelerde akış sırasına göre, her bir makinede operasyonu tamamlanıncaya kadar oluşan zamanlarının planlanan ve gerçekleşen zaman olarak gösterildiği kısımdır. Gantt Şeması ile makinelerinizin üretime ne zaman başlayacağı, üretimi ne zaman bitireceği bilgilerini tarih ve saat olarak görebilir, üretimde aksaklık olması durumunda ise (elektrik kesintileri, makine aksaklıkları vb.) kayıp zaman girebilir, böylece hiçbir matematiksel hesaplama yapmadan üretime müdahale edebilirsiniz 

İş Emirleri (tek bir iş emri, günlük iş emri veya saatlik iş emri oluşturabilirsiniz...)

   Üretim akışınıza, üretimin her aşamasında inceleme ve müdahale edebilmenizi sağlayan İş Emirlerini tüm üretime tek bir iş emri, günlük iş emri veya daha ayrıntılı görmek istiyorsanız saatlik iş emri oluştur seçeneklerinden birini kullanarak oluşturabilirsiniz. 

    İş Emirleri kısmında Makine iş emirleri ve Satın alma emirlerini de ayrıntılarıyla inceleyebilecek, kayıp zamanlarınızı tanımlayabileceksiniz.

Rapor ve Analizler

Üretim Emirleri Raporu
Fire Analizi
Makine Çalışma Raporu
Operasyon Karşılaştırma Raporu
Maliyet Karşılaştırma Raporu
Makine Birim Süre Raporu
Personel Karşılaştırma Raporu
Makine Bakım Raporu

Fason Takip
   İşletmeler için hız hayati önem taşır, WOLVOX ERP E-Business Fason Takip modülü, işletme fason işlemlerinin takibini, size en hızlı ve en doğru bilgiyi vermesi amacıyla oluşturulmuştur. Bu sayede hangi ürününüzü, hangi maliyetle, ne miktarda ve hangi firmada yaptırıyorsunuz; ne zaman teslim alacaksınız veya ne kadarını teslim alacağınızın bilgisine net ve hızlı bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olacaktır. 
• Fason Raporu 
üretime hangi ürünleri gönderdiğinizi, gönderdiğiniz ürünlerin durumlarının ne olduğunu hızlı bir şekilde kontrol edebilecek, geciken ürünleriniz için alternatifler yollar veya hızlandırıcı girişimlerde bulunabileceksiniz. Bu şekilde olası gecikmelerinizi en düşük seviyeye çekmiş olacaksınız. İsterseniz tanımladığınız fason firmanızda hangi ürünlerin olduğunu, alt toplamlar bölümü sayesinde ise çalıştığınız fason firmalarının üretim miktarı, fire miktarı ve fire oranlarına göre değerlendirmelerinizi yapacak, zayıf ve kuvvetli fasoncunuzu tespit edebileceksiniz. 

Kalite Kontrol
   Müşteri memnuniyetini sağlamak ve günümüz rekabet ortamında üst sıralara çıkabilmek için ürünlerinizin kalitesini belli aşamalarda takip etmeniz gerekmektedir. WOLVOX ERP E-Business ile tedarik ettiğiniz hammadde ve malzemelerin, stok girişinde iken üretim için uygun olup olmadığını Mühendislik Uygulamaları düzeyinde ölçebilir veya kritik bir operasyondan sonra Kalite Kontrol Noktası oluşturarak ürün kalitenizi kontrol edebilir, gerekli gördüğünüz durumlarda ise analiz sonuçlarına göre kritik önlemler alarak, fire ve makine maliyetlerinizi en alt seviyelere taşıyabilirsiniz. 

Kalite Kontrol Raporu
Üretim sonucunda oluşan mamul, yarımamul ve hammadde standartlarının, işletme kalite standartları kriterlerine uygun olup olmadığını “Kalite Kontrol Raporu” ile detaylı bir şekilde takip edebilirsiniz. Tanımlanan kalite kontrol standartları ile oluşan üretimin kalitesini karşılaştırarak, hangi noktalarda ne kadar sapma olduğunun bilgisini inceler böylece işletmenizin kalite kontrol politikalarına uygun nitelikte üretim yapmanız mümkün olur. 

Sayfa Özeti:

Sayfa Açıklaması:

Anahtar Kelimeler: